開始音羽暖

' 

Kaishi-ne Panan new

 開始音羽暖

 Kaishi-ne Panan ไคชีเนะ ปานัน

or Kaishi'ne Hanedan ไคชิเนะ ฮะเนะดัน


漢字: 開始音羽暖 ・ 開始音羽煖

「カイシネハネダン」

注音:ㄎㄞ ㄕˇ ㄧㄣ ㄩˇ ㄋㄨㄢˇ

開始=Start 音=sound

(Note reading kaishi-ne isn't kaishi'ne 1) because isn't romaji 2) shi'ne is .... .

*New rule; Can read Kai'shII'ne , KAI'SHI'NE but Write Kaishi-ne because shi'ne is.... .*

羽/羽=bird's feather 暖/煖=warm , so 羽暖="Warm feather"

English

Personal information:

Tabel ; Personal information's tabel.

GENDER

Male VOICE RANGE F2-C6 RELATED CHARACTERS

開始音徑快樂

AGE

14 14~17

GENRE Normal Song HOMEPAGE PananP's Facebook page
WEIGHT 42 KM. CHARACTER ITEM

Don't have.

LOL!

CREATOR

羽多暖泰體

パーナン

カジティヤ

HEIGHT / MEASUREMENTS 166 CM. VOICE SOURCE

羽多暖泰體

'(Panan Kajithiya)

PICTURE LINK LIST development stage
BIRTHDAY

18/01/xxxx

LIKES 日本カレー MEDIA LIST development stage
RELEASE DATE 23/01/2015 DISLIKES I don't know LOL! SIGNATURE SONG development stage
PERSONALITY:Most likely he will take the time to enjoy watching anime ,reading manga or novel, listening to folk music and Miku's song.

Or play ProjectDiva .Or going to eat 日本カレー.

Appearance

OLD

Kaishidedwa

Black hair,

red shirt ,wearing a black armband on the right arm,

and any pants that are black.

(Old Style had 'Square Hat white ,Red long sleeve t-shirt which arm right is short.and I don't use it then)====
NEW ==== + Panda hood,

KAISHI'NE Hanedan's new look.


Download

All in one (Thai Japan China Indonesia)

For Version 1,2,3 Worring- Befor to use change

"Language for non-Unicode programs" to Thai language.

Source download:

1.BetaVoice

https://drive.google.com/file/d/0B0xCaBo_owSKVFVtS2tOOXJHZG8/view?usp=sharing

2.BetaVoice2 (Fix the big busy Voice and get more voice)

Download

3.BetaVoice 3 (Fix the some busy Voice ,get more voice and edit OTO.ini to good sound.)

Download

4..BetaVoice 4 (non Thai character (T_T))

Because this UTAU non the Unicode program
;Thai character can't read on P is computer .(T_T) (Is mine)
So I'm repair my voicebank to Latin character.
and you can reading voicebank user manual
in "readme.doc" at a voicebank folder.

download

5.Kaishi-ne Panan beta 5.

Can singing Chinese and Japanese music.

download

6.Kaishi-ne Panan beta 6. Voice repair PU PUU XA XU XUU XE XO XEE XAU XOO XEO XAI X XAA
SHAU AN ANG EON EONG ER etc

New OTO.ini Get 平仮名 to easy singing japanese.

Download!!!!!

7.Kaishi-ne Panan beta 7

「開始音羽暖 泰王語と漢語」

Add kha khi khu khuu khe kho khee khau khoo kheo khai

because か KA not like ขา ฃา คา ฅา KHA

and fix some Voice.

Download

8.Kaishi-ne Panan beta 8

SOON

Close the project

Close the project.Because I saw that bringing together multiple languages quite not good.So,Beta 8 is the final version would Kaishi-ne Panan it.
Thank you for all time ago.


For Thai

เร็วๆนี้ coming soon


For Japan

Beta Download here 仮Ver 【百度云】 (平仮名)


For China(Mandarin)

即將推出 coming soon


ภาษาไทย

เกี่ยวกับ

เป็น UTAULOID
รุ่นแรกที่(เคย)สามารถพิมพ์ไทย
โดยที่มันสามารถออกเสียงภาษาไทยได้เกือบครบ
เช่น ร. ล. กา กั กรา สรี ฯลฯ และสามารถออกเสียงตัวสะกดเกือบครบเช่นกัน
ได้แยกออกจากันอย่างชัดเจน

ตอนนี้สามารถรองรับฮิรางานาแล้ว(ณ ตอนนี้)

ข้อมูลส่วนตัว:

(-_-)(อยู่ด้านบนไปแปลเองไม่อยากเขียนอีก)

แหล่งดาวน์โหลด:

All in one (ไทย ญี่ปุ่น จีน อีนโดนีเซีย)

รุ่นที่ 1,2,3 ย่ำ! ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาที่ไม่ใช่ Unicode เป็นภาษาไทยก่อน

ไม่งั้น โปรแกรมจะแสดงอักษรไทยเป็น คาตาคานา ตัวผอมหมด แล้วเสียงจะไม่ทำงาน

(แต่การเปลี่ยนทำให้โปรแกรมเปลี่ยนเป็นภาษาไทย โปรดตั้งค่าโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับ)

1.รุ่นทดลอง(แต่ใช้ได้ดีเหมือนกัน)

https://drive.google.com/file/d/0B0xCaBo_owSKVFVtS2tOOXJHZG8/view?usp=sharing

2.รุ่นทดลอง2 (แก้เสียงอันไม่พึงประสงค์และเพิ่มเสียง ควบกล้ำบางเสียง)

Download

3.รุ่นทดลอง3 (แก้เสียงอันไม่พึงประสงค์บางส่วน มีการเพิ่มเสียง ควบกล้ำ พร ขร และการแก้ไฟล์ OTO.INI

ให้เสียงที่ดีกว่าเดิม)

โหลดตรงนี้

4.รุ่นทดลอง4(ไม่มีตัวอักษรไทย (T_T)) เพราะ UTAU นี้ไม่ได้เป็นโปรแกรม Unicode

ซึ่งตัวอักษรไทยไม่สามารถอ่านบนคอมพิวเตอร์ของ P ได้ (T_T) (กระผมเป็นเอง อยากจะร้องให้)

ดังนั้นผมจึงซ่อมแซม voicebank ของผมไปใช้ตัวอักษรละติน

และคุณสามารถอ่านคู่มือการใช้ voicebank ใน "Readme.doc" ที่โฟลเดอร์ voicebank

ดาวน์โหลด

5.Kaishi-ne Panan beta 5.

สามารถร้องเพลงเพลงจีนและญี่ปุ่นได้

ดาวน์โหลด

6.Kaishi-ne Panan beta 6. แก้เสียง PU PUU XA XU XUU XE XO XEE XAU XOO XEO XAI X XAA
SHAU AN ANG EON EONG ER etc

OTO.ini ใหม่รับ 平仮名(ฮิรางานะ) การร้องเพลงญี่ปุ่นง่ายขึ้น

ดาวน์โหลด

7.Kaishi-ne Panan beta 7

「開始音羽暖 泰王語と漢語」

เพิ่ม kha khi khu khuu khe kho khee khau khoo kheo khai

เพราะ か KA ไม่เหมือน ขา ฃา คา ฅา KHA

และแก้ไขบางเสียง

Download

สิ้นสุดโครงการนี้

เพราะผมเห็นว่าการนำหลายภาษามาเข้าด้วยกันค่อนข้างไม่ค่อยดี
ดังนั้น ,Beta 7 จึงเป็นรุ่นสุดท้ายของ  Kaishi-ne Panan .
ขอขอบคุณสำหรับเวลาทั้งหมดที่ผ่านมา


สำหรับภาษาไทยล้วน

เร็วๆนี้ coming soon


สำหรับญี่ปุ่น

Beta Download here ชัวคร่าว 【百度云】 (平仮名)


สำหรับจีน

即將推出 coming soon


Other Site

UTAU Thailand group https://www.facebook.com/groups/623180631123553/

Some site have at Personal information


Gallery

JING to JIng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.