FANDOM


 1. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika polskiej UTAU Wiki. Nie ma żadnych wyjątków, wszyscy muszą się do niego stosować. 
 2. Na wiki każdy jest równy, bez względu na posiadanie konta bądź jakiejkolwiek rangi. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy mogą ignorować administratorów.
 3. Na wiki obowiązuje całkowity zakaz spamu, wandalizmu oraz wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. Komentarze i artykuły uznane za spam będą natychmiast usuwane, administrator ma obowiązek je usunąć, jeśli takowe zauważy. Za spam rozumie się linki do stron, filmów, zdjęć itp. całkowicie niezwiązanych z tematem wiki, a także kasowanie dyskusji i zmiany w cudzych stronach użytkowników. Za spam generalnie nie uważa się komentarzy powiązanych z treścią artykułu, jednakże użytkownicy cyklicznie nawiązujący do konwersacji off-topic będą proszeni o ich usunięcie. Zignorowanie tego ostrzeżenia może skutkować banem. Jeżeli masz wątpliwości, czy dany wyraz jest uznawany za wulgaryzm, sprawdź proszę w Słowniku Języka Polskiego.
 4. Nie wolno obrażać ani atakować innych użytkowników. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, świadek zdarzenia powinien zgłosić to administratorowi i podać dowód, np. screenshot (jeśli sytuacja miała miejsce na czacie) lub link do dyskusji. 
 5. Całkowity zakaz wprowadzania nieprawidłowych informacji do stron UTAUloidów. 
 6. Zakaz przesyłania fanartów (fanowskich obrazów) i dodawania ich do artykułów, chyba że stanowią one uzupełnienie oficjalnych ilustracji zatwierdzonych przez autora UTAUloida.
 7. Nadużywanie uprawień do celów prywatnych może się skończyć trwałym banem.
 8. Posiadanie multikont również będzie karalne. Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta.
 9. Wykonywanie zbędnych edycji, tj. mających na celu tylko zdobycie odznak i wyższego miejsca w rankingu może skutkować trwałym wyłączeniem odznak i banem. Pamiętaj, że wiki jest głównie źródłem informacji, nie powinna być wykorzystywana do pokazania innym swojej wyższości. 
 10. W artykule o UTAUloidzie powinien znajdować się link do dema lub jakiegokolwiek innego dowodu, że voicebank istnieje - artykuł bez takiego linku zostanie skasowany po dwóch tygodniach od daty jego ostatniej edycji. Jeżeli po tym czasie autor artykułu zechce uzupełnić go o brakujące demo, powinien zwrócić się do Administratora z prośbą o jego przywrócenie.
 11. W innym przypadku strona może zostać usunięta tylko za decyzją/pozwoleniem osoby, która ją stworzyła. Aby oznaczyć stronę jako kwalifikującą się "do usunięcia", należy na samej górzej artykułu umieścić szablon {{EK|powód}}. Sprawi to, że stronie automatycznie zostanie nadana kategoria "Artykuły do ekspresowego skasowania". Nie wolno usuwać treści strony nawet, jeśli jest zgłoszona do kasacji.

System kar

 1. W przypadku ignorowania regulaminu użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się z nim, jeśli sytuacja się nie zmieni użytkownikowi grozi trwały ban.
 2. W przypadku ignorowania administratora - ban na 1 - 3 dni.
 3. W zależności od miejsca i rodzaju spamu - ban od 3 dni do nawet miesiąca.
 4. Ban od 2 godzin (jeśli sytuacja ma miejsce na czacie) do miesiąca.
 5. Blokada, która może trwać nawet do 3 miesięcy.
 6. Ban do tygodnia.
 7. Trwały ban, lub, w najlżejszym przypadku, odebranie uprawnień i miesięczny ban.
 8. Trwały ban na wszystkie konta.
 9. Upomnienie, jesli nie skutkuje - ban na 1 - 3 dni.
 10. Powiadomienie, po dwóch miesiącach od daty ostatniej edycji trwałe usunięcie artykułu.
 11. W przypadku usuwania treści stron ban na miesiąc.


Administracja zastrzega sobie prawo do do nagłej zmiany regulaminu, jednak w takiej sytuacji użytkownicy zostaną powiadomieni.